КОНКУРС ЗА иДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Конкуренција за кориснички интерфејс

Фарматек и Десал ве покануваат да го преиспитате новиот графички интерфејс и искуството за користење на апликацијата посветена на нивните системи за складирање.

Прочитај повеќе ...