дизајн

Петта Четврта серија на ОРТОГОНАЛ

Петта Четврта серија на ОРТОГОНАЛ Тоа е изменета: -2022 04 22- di ортогонални

Quinto Quarto („Петтиот квартал“ на англиски) е збирка на порцелански садови и потпори за храна направени преку обликување на животинска маст од калап, оментум, заснована на теми за критичко и свесно консумирање на прехранбени ресурси, а особено на животни со ресурси.

"Храната ги крие мисловните системи, но не смееме да ја сведеме мислата на избор на мени"
[Ф. Ла Секла]

-
Дизајнирано и произведено од
Росела Фламмија и Паоло Пиконе / ОРТОГОНАЛЕН, Италија - 2022 година

Фото: Диего Де Доминицис

Можете исто така да како

Одговори