КОНКУРС ЗА иДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Дизајн натпревар: HOMI покажува 40 победнички проекти

Дизајн натпревар Homi 2017
Дизајн натпревар: HOMI покажува 40 победнички проекти Тоа е изменета: -2017 09 15- di Бенедикт цвеќе

2017-те победнички проекти на Конкурсот за дизајн, иницијатива на регионот Ломбардија, во соработка со Унионкамер Ломбардија и АДИ, Здружението за индустриски дизајн, ќе бидат изложени на преглед на ХОМИ 15 од 18 до 40 септември, што им нуди можност на младите дизајнери да споредат со пазарот и да се вклучат со дизајнирање нови предмети за домот и лицето, инспирирајќи се оваа година од темата „Споделување“.

Прототипот на победничките проекти на натпреварот, кој започна во изданието на HOMI во јануари, ќе биде изложен во еден посветен простор и ќе обезбеди перспектива за иднината на дизајнот.

Неколку победнички проекти од едицијата 2015 година

Можете исто така да како

Одговори