архитектура

Проширување помага престој во Sale Marasino, CCDSTUDIO

Изготвувањето на развојот на проектот, како одговор на прелиминарниот повик за тендери, беше одговорен за редефинирање на архитектонските термини со кои требаше да се конфигурира проширувањето на постојната помошна резиденција „Зироти“

Прочитај повеќе ...